Đăng nhập
Xem nhiều thông tin hơn

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

Tài khoản Skillshare 6 tháng

300,000 VNĐ 750,000 VNĐ

Lưu ý: Hạn sử dụng của sản phẩm không cộng dồn Quan trọng: Vui lòng KHÔNG THAY ĐỔI thông tin tài khoản, tới định kì bên store sẽ có trách nhiệm vào để duy trì tài khoản đúng 6 thángMeU Store có quyền thu hồi tài khoản trong trường hợp khách hàng sử dụng vi phạm chính sách trên.

Thời hạn bảo hành:

6 tháng

Skillshare là một cộng đồng học tập trực tuyến được thiết kế cho cả sinh viên và giáo viên về các kỹ năng trong thế giới thực. Những kỹ năng này được khám phá và học hỏi thông qua sự trợ giúp của các lớp học dựa trên dự án.

Sảm Phẩm Liên Quan